Vill du börja tävla?

Licens

För att tävla krävs det att du har betalt tävlingslicens och medlemsavgift till Altira. Klubbens tävlingsansvarige heter Helén Brunnström, mob: 072-224 00 21. Kontakta henne om du har frågor, eller får problem. Licenserna betalas av dansarna själva. Kostnaden för tävlingslicens är 50 kr (låglicens) eller 300 kr (höglicens)

  1. Anmäl licens på dans.se. På sidan ”Tävling” väljer du ”Mina tävlingssidor”. Klicka på ”Förnya licens till år <aktuellt år>”.
  2. Betalning av licens sker via Bankgiro till DSF. Hur och vart finns i ditt besked som skickas ut via e-post.
  3. Betala årets medlemsavgift. Den årliga kostnaden är 200 kr/person eller 500 kr/familj.

Tänk på att ordna licensen i god tid före tävlingen!

Anmälan till tävling
Du hittar aktuell tävlingskalender på Danssportförbundets hemsida. Oftast måste man anmäla sig till tävlingarna en månad i förväg. Logga in på dans.se och anmäl er till de tävlingar ni vill åka på. Kontakta tävlingsansvarig om det uppstår problem, t.ex. när nya par ska ”skapas”.

Kom ihåg att anmäla i god tid då vi helst vill slippa göra efteranmälningar!

Meddela samtidigt tävlingsansvarig om du inte vill åka ”kollektivt”, (d.v.s. med klubbens transport) och istället ordnar med resan själv, eller om du endast kommer att åka en väg. Meddela också om du vill övernatta (se under rubriken ”Boende” nedan).

Startavgifter
Altira betalar alla startavgifter. Vid efteranmälan är startavgiften dubbel. Den tävlande står då för merkostnaden.

Resor
Altira sponsrar resa till och från tävling för de som väljer att åka ”kollektivt” (d.v.s. att man åker tillsammans i ordnade transporter). Endast resor från Sundsvall subventioneras. De tävlande betalar en ”reseavgift” som kan variera p.g.a färdsätt, avstånd till tävlingen o.s.v. Vi brukar hyra buss, minibussar, bilar. Medföljande suportrar betalar samma summa om de är medlemmar i Altira. Icke medlemmar betalar en förhöjd reseavgift.
Vid de tillfälle då man tar egen bil betalar klubben ut reseersättning. En förutsättning är att man ”fyller bilen”. D.v.s. att om det är fler som ska åka på samma tävling så samåker man. Alla i bilen betalar resekostnad.
Altira har en resepolicy som vi hoppas alla bilförare följer:

Altiras resepolicy

  • Alla chaufförer skall ha körkort.
  • Du som kör – tänk på att börja i tid. Räkna in eventuella stopp för luch/middag i restiden. Håll hastighetsbegränsningarna!! Gör inga onödiga omkörningar och ta inga onödiga risker.
  • Avstå alkohol, även kvällen före resa.
  • Bilägaren ansvarar för att bilen är besiktad, att den vid behov har godkända vinterdäck.
  • Tänk på att Du har ansvar för de andra passagerarna i bilen!

Boende
De tävlande bekostar själva sitt boende under tävlingar. Undantag är SM, NM och Lag-SM då klubben står för boendekostnaderna. Detta gäller endast när man reser i Altiras regi, dvs den resa som Tävlingsansvarige bokat. Väljer man egna alternativ för resa samt boende får man bekosta hela summan själv.

Strykningar
Meddela omedelbart om du ej kan åka på tävlingen!