Engagera dig

Altira drivs helt och hållet av medlemmar som arbetar ideellt. Du kan också uppleva glädjen och gemenskapen i att bidra till Altiras verksamhet. Det enda kravet är egentligen att du delar vår passion för dans och att du vill tillsammans med oss andra sprida dansglädje.

Under den här sidan finns information som hjälper dig att komma igång

Som medlemmar kan du bidra till utformningen av verksamheten genom att engagera dig olika kommittéer genom vilka det operativa arbetet bedrivs inom Altira.

Lokalgruppen

Kurskommitten

Socialgruppen

Är du en fena på ”Linedance”, ”Shuffle” eller någon annan dans och skulle vilja bjuda in till en workshop för klubbens medlemmar? Kika in på sidan ”Anordna workshop” för att se hur du går till väga.