Genomför en kurs/workshop

Superkul att du vill engagera dig och anordna ett evenemang i Altira! Allt i Altira görs av medlemmar för medlemmar och ditt bidrag är värdefullt.

Det finns några saker du behöver göra och veta för att anordna ett evenemang på Altira. Workshops/kurser ska sakna eller ha ytterst blygsamma kostnader för Altira. Den som genomför aktiviteten gör det på ideell bas. Lokaluthyrning och kurs med extern betald instruktör är exempel som inte är ”Intern aktivitet som drivs och genomförs av medlemmar”. Vill du arrangera ett större evenemang så kontaktar du styrelsen@altira.nu för hjälp med rutiner kring det praktiska.

Kontrollera kalendern

Kalendern ovan är Altiras oficiella bokningskalender. Kontrollera där att det datum du tänkt är ledigt och inte har någon bokning.

Maila kurskommiten

Du behöver skicka ett mail med information till Kurskommiten på kurs@altira.nu
Mailet behöver innehålla följande information.

  1. Beskriv kort aktiviteten för kurskommiten. Vilken dans ska dansas och vad går aktiviteten ut på.
  2. När vill du hålla aktiviteten. Skriv datum och tider. Fundera över om du behöver hela lokalen, eller endast stora/lilla salen samt om det behöver läggas in tid för förberedelser och städaktiviteter. Tänk på att de som använder lokalen för träning förväntar sig att kunna träna fram till den angivna starttiden/från den angivna sluttiden.
  3. Skriv vad du tycker att aktiviteten ska kosta? Jämför med liknande aktiviteter på Altiras utbud.
  4. Skriv om du tycker att aktiviteten ska undantas från krav på medlemskap och i så fall varför. Exempel på när detta kan behövas är när långväga inresta besökare väntas eller aktiviteten riktar sig mot en helt ny målgrupp som inte finns inom Altiras verksamhet.
  5. Komponera en text som du vill ska visas när deltagare tittar på information om och anmäler sig till aktiviteten. Denna text kan kompletteras eller redigeras innan den publiceras.
  6. Bifoga en bild som Altira kan använda till att marknadsföra aktiviteten. Bilden bör vara ganska högupplöst och i bra kvalitet. Viktigt att det är en bild du tagit själv och som du har rättigheter att använda. Bilden kan beskäras för att hamna i ett lämpligt format för t.ex. event på Facebook.

Sammanfatta samtlig information i ett mail till kurs@altira.nu och kurskommiten kommer att meddela om aktiviteten kan anordnas eller ej.

Genomför aktiviteten

Tillgång till lokalen. Har du aldrig nyttjat Altiras lokal så behöver du en introduktion av upplåsning, regler ljudanläggning mm. Lämpligt är att kontakta någon som du vet har den kunskapen. Kanske finns det deltagare på aktiviteten som löst träningsavgift och redan nyttjar lokalen självständigt som kan hjälpa dig?