Personuppgifter och Altira

Personuppgiftsansvarig
Dansklubben Altira
Organisationsnummer: 889201-5465 
Bergsgatan 126
853 50 Sundsvall

Vilka personuppgifter använder vi?

Vi lagrar följande personuppgifter i vårt medlemsregister i https://dans.se/

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Mobiltelefonnummer
  • E-postadress.

Vad används personuppgifterna till?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

• Licenshantering • Ansökan om bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

• Tillträdesförbud (om tillämpligt)

• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

När du anmäler dig till kurser via altira.nu gör du det genom att nyttja en funktion som finns på dans.se. Listan över kurser är inlänkad på sidan men finns på en annan webbplats än altira.nu.

Vi behöver hålla medlemsregistret i idrottonline uppdaterat (synkas med registret i dans.se en gång om året), i övrigt använder vi Idrottonline för projektansökningar och återrapporter (av genomförda projekt).

Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras via…

Danssportförbundets hemsida

https://www.danssport.se/om-oss/it-gdpr/

https://www.danssport.se/foerening/foer-foerening/idrottonline/

Dans.se

https://cogwork.se/handledning/adressbok/personuppgifter/

Riksidrottsförbundet

https://www.rf.se/bidragochstod/Personuppgifter/

https://www.rf.se/download/18.698dd51b18412b9b2122c6/1666766981196/integritetspolicy-for-behandling-av-personuppgifter.pdf

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för

behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhetAvtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningenAllmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke
TillträdesförbudRättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkanRättslig förpliktelse

Sociala medier och hemsida

För att kunna sprida dansglädje samt attrahera nya medlemmar vill vi ha en levande webbplats och vara levande på sociala medier. Därför publicerar vi där foton från danstillfällen och klubbens event.

https://www.facebook.com/dansklubbenaltira

https://www.instagram.com/dansklubbenaltira/

Vill du inte finnas med på foton och filmer vänligen meddela fotografen vid fotograferingstillfället. Klubben tillmötesgår dina önskemål gällande detta, men vi är alla människor och ibland kan det hända att bildmaterial publiceras av misstag. Därför rekommenderar vi dig som absolut inte vill synas på dessa plattformar att regelbundet gå igenom materialet som läggs ut samt specificera datum och album vid eventuell felhantering för borttagning. Du som inte önskar vara med på bild, ta kontakt med webmaster@altira.nu

Resultat från tävlingar publiceras på sociala medier och hemsida. Som styrelseledamot, instruktör, kommittéordförande/deltagare finns även namn med på vår hemsida.

Klubben kan inte ta ansvar och ställas ansvarig för foton och filmer som medlemmar väljer att dela eller sprida på sina egna webbplatser eller Facebooksidor.

Vid klubbtävlingar trycks programblad upp med dansparens namn på. Meddela på info@altira.nu om du inte önskar stå med på programbladet.

Hur länge sparas personuppgifter?

Altira sparar medlemmars och kursdeltagares personuppgifter under medlemskapets tid samt ytterligare ett kalenderår. Närvarolistor med enbart kursdeltagarens namn sparas på i 8 år enligt gällande regler.

Vilka rättigheter har den som lämnar personuppgifter?

Den som lämnar personuppgifter till klubben har fortfarande kontroll över sina egna personuppgifter och dessa personuppgifter kan rättas, raderas, eller fås ut på medlemmens begäran. Detta gör du genom att skicka ett mail till: kurs@altira.nu

Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du kan själv skapa en inloggning i dans.se och se vilka uppgifter som finns om dig där.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till info@altira.nu