Våra danser

Bugg

Bugg är en dansform som uppkom i Sverige. Den dansas på olika håll i landet, men grunden är alltid densamma. Vanlig bugg dansas av två personer där följaren har sina bestämda grundsteg och föraren för följaren i olika turer, vilket kan vara både enkla snurrar och mer komplicerade varianter. Det är alltid föraren som för och det ska visas så tydligt att följaren inte missförstår. Musiken är densamma som spelas ute på dansställen i Sverige. I bugg finns det fem tävlingsklasser; A, B, C, D och E. Endast de yngre tävlar i E. Högsta klassen är A om också har det högsta tempot i musiken. Bugg är en improviserad och okoreograferad dans, där parets samdanshet och flyt är det väsentliga.

Dubbelbugg

Uppstod på grund av det överskott av följare som alltid fanns under 1980-talet. I dubbelbugg kallas de tävlande för en trio. Klassindelningen är samma som för bugg. Dubbelbuggen måste inte, till skillnad från vanlig bugg, bestå av enbart turer förda av föraren. Steg från bugg, boogie woogie, jitterbugg och rock’n roll kan blandas. I de högre klasserna kan även akrobatik förekomma. Det är mer show över denna koreograferade dans.

Fox (modern fox)

Modern fox är en dansstil som har utvecklats från foxtrot. Grunden utgörs av slow och quicksteg framåt i dansriktningen. Stegen och rörelserna har inget förutbestämt mönster utan anpassas till musiken. Det är vanligt att tekniker och figurer från andra dansstilar som t.ex Kizomba och Tango integreras i foxen. Hållning, balans, connection, flyt och musikalitet är centrala aspekter. Modern fox kan dansas till många olika musikstilar.

Lindy hop (Jitterbug)

Kommer ursprungligen från Amerika på 30-talet. Den dansades i de då mycket fashionabla kvarteren i Harlem. Musiken är swing, vilket innebär att det finns många variationer och ”break” i musiken, som de dansande följer och utnyttjar. De flesta turer i Lindy Hop dansas på sex taktslag (tex jig walk, under the arch, passering) eller åtta taktslag (tex swingout, promenad och charlestonvariationer). Kläderna har för det mesta anknytning till 30- och 40-talets New York. Lindy Hop kan antingen improviseras eller dansas efter ett intränat mönster. Inom tävlingsdelen finns tre klasser; B, C och D, där B är den högsta. I Lindy Hopens högre klasser får även akrobatik (air-steps) förekomma.

På Altira finns flertalet möjligheter att förkovra sig i Lindy hop:ens underbara värld. Varje torsdag har vi träning 18.00-19.30. Svårighetsgraden anges som Medel+. Vi rekommenderar att du bör ha gått en Nybörjarkurs/Intensivkurs för att kunna hänga med. Upplägget är annars sådant att man försöker så gott man kan. Vi hjälps åt så att alla trivs.

Ungefär en gång i månaden arrangeras Sundsvall Swing Friday som innebär socialdanskväll med swingmusik. Vanligen äger detta evenemang rum på en fredag kl 20.00-22.00. Ibland händer det att vi mellan 19.00-20.00 håller t ex prova på i Lindy hop, Blues etc.

Kommunikation kring aktiviteter, filmklipp, bilder och Lindy hopvänner i Sundsvall med omnejd finns att tillgå i Facebookgruppen Lindy Sundsvall.

West Coast Swing

West Cost Swing (WCS) är en social pardans från USA:s västkust, med rötter i Lindy Hop. West Coast Swing utvecklas och influeras hela tiden av andra danser.

Dansen bygger i grunden på ett antal basturer som kan varieras på otaliga sätt. Dansen är en så kallad ”slotted dance” vilket innebär att varje par har en tilldelad area att dansa på till skillnad från andra sociala danser där man rör sig runt dansgolvet medsols i dansriktningen.

West Coast Swing är en icke koreograferad, förd pardans. Dansen har tonvikten på ”connection” och musikalitet. Parkänslan är viktig. Dansens rörelser karaktäriseras av en distinkt mjuk elastisk ”look” vilket är följden av den grundläggande stretch/kompressionstekniken. Dansen har en flytande rörelse över golvet och dansarna är upprätta. West Coast Swing skall väl harmonisera med musiken och spegla dess intensitet och stämningar. Dansturerna skall hänga samman på ett naturligt och harmoniskt sätt utan att störas av några omotiverade stopp eller avbrott, man skall uppleva ett flyt i dansen. Den innehåller inslag av improvisationer där följaren ges större utrymme än i många andra pardanser.

West Coast Swing kan dansas till många olika musikstilar som exempelvis RnB,
Hiphop, blues och pop till ett företrädesvis lugnt tempo; ca 80 – 130 bpm.

WCS-gänget på Altira träffas på tisdagar och tränar. Alla är välkomna oavsett nivå.

Boogie Woogie

Boogie Woogie har länge funnits ute i Europa och har blivit allt vanligare på de svenska tävlingsgolven. Den kommer ur Jitterbugen, fast akrobatiken har tagits bort. Det är en fri och okoreograferad dans där relationen mellan förare och följare bedöms. Här ges improvisation och musikanpassning stort utrymme. Det gäller att dansa lika mycket med örat som med kropp och taktsinne. Dansens ursprung kan spåras till såväl USA, Tyskland, Italien och Frankrike. Den dansas till musik i stil med Charlie Normans Shufflekomp och rockig Elvis.

Träningstider för Boogie Woogie har vi måndag – torsdag.

Rock’n roll

Rock’n roll är en dansstil som utövas först och främst i Europa. Den innehåller en hel del akrobatik. Dansstilen kräver mycket träning och god kondition och utövas idag av ett hundratal dansare runt om i Sverige. Grundsteget är lika för förare och följare, men med undantag för att det utförs spegelvänt. Akrobatiken utförs mellan olika dansturer och kan vara allt från snurrar på golvet till höga volter i luften. Tävling i rock’n roll sker i alla åldrar. De yngsta deltagarna och lägsta tävligsklasserna har ingen akrobatik, utan dansar bara olika figurer. Äldre deltagare och högre klasser har akrobatik av lika svårighetsgrad. I den högsta klassen är akrobatiken helt fri och kan bli uppemot 8 meter höga.