Tisdagsdanserna startar igen den 9:e januari

Vi fortsätter som vanligt med socialdans på tisdagar under våren 2024. Vi håller öppet för alla danssugna kl. 19:30-21:30.

De första 30 + 30 minuterna dansar vi i ring (fox och bugg).
Efter det är det socialdans med fri uppbjudning. Blandad musik. Detta tills kvällens slut.

Socialdansen är ett bra tillfälle att träna på det man lärt sig på kurserna, eller helt enkelt bara fortsätta dansa och ha roligt. Det finns möjlighet att köpa snacks under kvällen. Kaffet är gratis.

Gratis för medlemmar och 50:- för icke medlemmar. Om du vill bli medlem se…

https://dans.se/shop/?org=altira;new;mship

Julavslutning Altira 2023-12-09

Julavslutning Altira
Datum: 2023-12-09
Klockan: 16:00 – 22:00+

Nu avrundar vi höstterminen med en längre socialdanskväll den 9:e december.
Kvällen kantas av en stor portion julmys, jack&jill och socialdans. Självklart finns glögg och pepparkaka mm.
Tomteluva är ett bra komplement till dansklädseln denna kväll.
Den som vill är varmt välkommen att ta med någon liten kaka till fikabordet (OBS! Altira är en nötfri zon).
Spellistan för socialdans är som vanligt en blandad lista med musik för fox/bugg/wcs.

Program:

  • 16:00-17:00 Socialdans/Fika
  • 17:00-18:00 Jack&Jill tävling bugg
  • 18:00-22:00 Socialdans/Fika

Eventet är gratis för Altiras medlemmar. För icke medlemmar så finns det möjlighet att på plats swisha 50 kr.

Hjärtligt välkomna!

PS! Klicka gärna i att ni kommer på fb-eventet. Då har vi lättare att beräkna inköp av fika mm.

https://fb.me/e/42EDa8c82

Socialdansen startar 10 januari

Vi fortsätter som vanligt med socialdans på tisdagar under våren 2023. Vi håller öppet för alla danssugna kl. 19:30-21:30.

De första 45 minuterna dansar vi i ring. Fokus på bugg men det kommer att läggas in några långsammare låtar lämpliga för slow bugg eller fox.

Efter det är det socialdans med fri uppbjudning. Första timmen blandad musik och sista halvtimmen lite lugnare med inriktning fox.

Socialdansen är ett bra tillfälle att träna på det man lärt sig på kurserna, eller helt enkelt bara fortsätta dansa och ha roligt. Det finns möjlighet att köpa snacks under kvällen. Kaffet är gratis.

Välkommen på årsmöte 12 februari 2023

Styrelsen för Dansklubben Altira hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte söndagen den 12/2 2023 klockan 15.00. Mötet kommer att hållas i Dansklubben Altiras lokal på Bergsgatan 126, Sundsvall.

Senaste datum för inlämning av motioner till årsmötet är den 12 januari 2023. Motioner skickas till sekreterare@altira.nu

Länk till handlingar kommer att finnas här samt skickas ut via mail senast en vecka innan mötet.

Hör av dig till styrelsen@altira.nu om du har förslag på ämnen att lyfta under punkten övriga frågor på mötet.

Är du inte redan medlem men vill passa på att bli det för att stötta Dansklubben Altira fyller du i medlemsansökan här [https://dans.se/shop/?org=altira;new;mship]

Varmt välkommen!

———-
Dagordning för årsmöte i Dansklubben Altira

Plats: Altiras lokal, Bergsgatan 126, Sundsvall
Datum: Söndagen den 12 februari 2023
Tid: 15.00

§ 1 Öppnande av Möte
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Mötets behöriga utlysande
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för 2022
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
§ 10 Medlemsavgifter fr o m 2024
§ 11 Verksamhetsplan samt budget för 2023
§ 12 Val av styrelsens ordförande på ett år
§ 13 Val av tre ordinarie ledamöter på två år
§ 14 Val av två suppleanter på ett år
§ 15 Val av två revisorer på ett år
§ 16 Val av valberedning på ett år.
§ 17 Beslut om ombud till förbundsmöte och SDF-mötet
§ 18 Motioner
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Mötets avslutande